محمدجواد رنجکش - تیم آستا

محمدجواد رنجکش

سمت

کارشناس فنی بازرسی آسانسور

اطلاعات تماس

  • بازرسی از آسانسور های بدون موتورخانه (mrl)
  • بازرسی از آسانسور های موتوخانه دار (mr)
  •  ۳۰ ماه سابقه بازرسی آسانسور در شرکت وانا خاورمیانه
  •  ۲۲ ماه سابقه بازرسی آسانسور در شرکت روشا اندیش
  • گواهی حضور در سمینار تخصصی آسانسور و پله برقی
  • گواهینامه آسانسور بدون موتورخانه و گیربکس
  • گواهینامه آشنایی با آسانسور های بدون موتورخانه
  • گواهینامه آشنایی با آسانسور های برقی
  • گواهینامه اصول استاندارد سازی آسانسور
  • کارشناسی مهندسی برق