مریم سماواتی

اطلاعات تماس

  • مسئول کنترل پرونده واحد آسانسور
  • گواهینامه iso-9001 از شرکت tuv north
  •  گواهینامه iso-22000 از شرکت tuv norht
  • کارشناسی مهندسی کشاورزی – گرایش علوم و صنایع غذایی