جواد شفقی _ تیم آستا

جواد شفقی

سمت

مدیرمالی

اطلاعات تماس

کارشناس حسابداری و مدیر مالی شرکت آستا

  •  کارشناسی حسابداری