امین عقیله

اطلاعات تماس

 • تسلط بر استاندارد ملی شماره ۱
 • همکاری با آزمایشگاه سیستم های کنترلی خودرو دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 • عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
 • عضو هیات رئیسه شاخه دانشجویی انجمن مهندسان مکانیک ایران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
 • مسئول برگزاری مسابقات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
 • مسئول برگزاری نمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس در هفته پژوهش و فناوری
 • شرکت در طرح پژوهشی ” استفاده ازآلیاژ های حافظه دار در طراحی بال هواپیما” و چاپ در نشریه علمی
 • انجمن مهندسان مکانیک ایران ASME
 • ارائه و چاپ مقاله با عنوان ” مدلسازی و کنترل سیستم تهویه مطبوع یک ساختمان مسکونی با هدف
 • ارتقاء مدل و کاهش مصرف انرژی” در کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
 • بازرسی فنی آسانسور های برقی
 • محاسبات بازرسی آسانسور های برقی
 • تسلط بر امور دفتری شرکت بازرسی
 • آشنایی با نرمافزارهای office
 •  آشنایی با نرمافزار Autocad تاسیسات مکانیکی و برقی
 • تسلط بر نرمافزار Design Builder
 • کارشناسی ارشد _ مهندسی مکانیک