علی کوچک زاده _ تیم آستا

علی کوچکزاده

سمت

 بازرس ارشد

اطلاعات تماس

 •  بازرسی انواع جرثقیل از قبیل جرثقیل های برجی، سقفی، دروازه ای و متحرک
 •  بازرسی لیفتراک
 •  بازرسی ماشین آلات راه سازی و صنعتی
 • بازرسی کلایمر
 •  بازرسی آسانسورهای الکتریکی
 • بازرسی بالابرهای نفربر و کارگاهی
 •  بازرسی دیگ های بخار و بویلرها
 • بازرسی دیگ های آبگرم
 •  بازرسی مخازن تحت فشار
 • بازرسی سیلندرهای گاز
 •  بازرسی جوش
 •  تائید نوع خودرو
 •  تائید نوع موتورسیکلت
 •  بازرسی پلکان برقی
 • دارای پروانه کارشناسی استاندارد(اشخاص حقیقی)
 •  استانداردهای ۱۵ گانه خودرو
 • تکمیلی آشنایی با استانداردهای ۱۵ گانه خودرو
 • آشنایی با الزامات استاندارد ISO 17020:1392
 •  بازآموزی الزامات استاندارد ISO 17020:1392
 • آشنایی با استاندارد و مقررات ایمنی آسانسورهای الکتریکی
 • استانداردهای آسانسورهای الکتریکی تکمیلی طراحی و محاسبات آسانسورهای الکتریکی
 •  بازآموزی استانداردهای اجباری خودرو
 •  تائید نوع موتور سیکلت
 •  استانداردهای اجباری موتور سیکلت
 • تکمیلی آشنایی با استانداردهای اجباری موتور سیکلت
 • بازآموزی استانداردهای اجباری موتور سیکلت
 •  Ultrasonic testing level I
 •  COP و emark خوانی
 •  تکمیلی آشنایی با فرآیند تائید نوع خودرو و E-Mark خوانی قطعات
 •  تکمیلی آشنایی با فرآیند تائید نوع موتورسیکلت و E-Mark خوانی قطعات
 • Industrial Valve
 •  بازرسی انواع جرثقیل(سقفی،موبایل، برجی)
 •  روش های سنتز و آنالیز مواد در دنیای نانو
 •  بازرسی پلکانهای برقی
 • کارشناسی مهندسی علم و مواد
 • کارشناسی ارشد مهندسی متالوژی_استخراج فلزات