عباس ابوطالبی _تیم آستا

عباس سیدابوطالبی

سمت

بازرس ارشد آسانسور و پله برقی

اطلاعات تماس

 • بازرسی از آسانسور های بدون موتورخانه (mrl)
 • بازرسی از آسانسور های موتوخانه دار (mr)
 • بازرسی از آسانسور های هیدرولیک
 • بازرسی پله برقی و پیاده رو برقی
 • مدرس دانشگاه در رشته آسانسور و پله برقی
 • مدرس و کارشناس بازرسی آسانسور و پله برقی
 • گواهی حضور در سمینار تخصصی آسانسور و پله برقی
 • گواهینامه آسانسور بدون موتورخانه و گیربکس /گواهینامه اصول استاندارد سازی آسانسور
 • گواهینامه آشنایی با آسانسور های بدون موتورخانه / گواهینامه آشنایی با آسانسور های برقی/گواهینامه بازرسی آسانسور های هیدرولیک
 • گواهینامه حضور در اموزش انستیتو هلند
 • گواهینامه بازرسی از تولیدات داخلی
 • کارشناسی  مهندسی فناوری آسانسور و بالابرها