مریم سمواتی

سمت

مسئول واحد آسانسور

اطلاعات تماس

  • مسئول کنترل پرونده واحد آسانسور شرکت بازرسی مهندسی آستا
  • گواهینامه iso-9001 از شرکت tuv north
  •  گواهینامه iso-22000 از شرکت tuv norht
  • کارشناسی مهندسی کشاورزی - گرایش علوم و صنایع غذایی