لیفتراک

//برچسب:لیفتراک

اقدامات لازم قبل از بازرسی لیفتراک

۱۳۹۷-۶-۵ ۱۱:۳۲:۲۰ +۰۴:۳۰

ابتدا بازرسی اولیه را با موتور خاموش آغاز کنید. سطح [...]

اقدامات لازم قبل از بازرسی لیفتراک ۱۳۹۷-۶-۵ ۱۱:۳۲:۲۰ +۰۴:۳۰