مجوز

مجوز ۱۳۹۷-۴-۱۶ ۰۷:۴۷:۴۰ +۰۴:۳۰

مجوزهای مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران(NACI)

بازرسی جرثقیل و لیفتراک
بازسی دیگ بخار و مخازن

مجوزهای وزارت کار

بازرسی سیستم ارت
آموزش
بازرسی دیگ بخار و مخازن
بازرسی جرثقیل، لیفتراک، آسانسور و بالابر
بازرسی کپسول آتش‌نشانی
بازرسی سیستم اعلام و اطفاء حریق
مشاور مرکز تحقیقات در ایمنی ساختمان

مجوزهای سازمان ملی استاندارد ایران

کارشناس استاندارد کالا
کارشناس استاندارد ظروف تحت فشار
کارشناس استاندارد آسانسور و بالابر