مجوز

مجوز ۱۳۹۷-۶-۳ ۰۹:۳۷:۱۶ +۰۴:۳۰

مجوزهای مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران(NACI)

بازرسی جرثقیل و لیفتراک
بازرسی دیگ بخار و مخازن

مجوزهای وزارت کار

مجوز بازرسی سیستم ارت
بازرسی سیستم ارت
مجوز آموزش ایمنی
آموزش
مجوز بازرسی مخازن
بازرسی دیگ بخار و مخازن
مجوز بازرسی جرثقیل
بازرسی جرثقیل، لیفتراک، آسانسور و بالابر
مجوز تست و شارژ کپسول آتش نشانی
بازرسی کپسول آتش‌نشانی
بازرسی سیستم اعلام و اطفاء حریق
مجوز ایمنی ساختمان
مشاور مرکز تحقیقات در ایمنی ساختمان

مجوزهای سازمان ملی استاندارد ایران

کارشناس استاندارد کالا
کارشناس استاندارد ظروف تحت فشار
کارشناس استاندارد آسانسور و بالابر